Reakcijos į pasikeitusią kreditų teikimo tvarką

Dažnai visi rašo apie įvairius pasikeitimus greitų kreditų rinkoje arba pačius kreditus, tačiau labai retai išgirstame apie pačių žmonių nuomones šiais klausimas. Šiuo įrašu tiesiog norime pasidalinti įvairių žmonių nuomonėmis apie neseniai įvykusius pasikeitimus kreditų suteikimo procese, kurie dar labiau apsunkina galimybes gauti greitąjį kreditą bedarbiams bei mažas pajamas gaunantiems žmonėms. Taip pat buvo sugriežtintas kredito suteikimo procesas.

Rita (39 metai) sako: „Tai aišku, kad tokie pasikeitimai gerai. Žmonės nelabai žino ką daro. Pasiima kreditą, galvoja, kad viskas bus gerai, bet patys net nežino kaip grąžins. Juk dažnai būna desperatiškų situacijų, kai pasidaro žmogus pats sau kokią nesąmonę. Aš labai teigiamai vertinu tokius pokyčius, nes tiems patiems žmonėms bus geriau.”

Alfonsas (55 metai) nesutinka su tokia nuomone: „Ką ten tie valdžiažmogiai supranta, ką jie ten žino apie žmogaus vargus? Rūpinasi jie ten tik ekonomika bendrai, o į žmogų visai nežiūri, nieko nesupranta. Jei jau problema yra su kažkokiais ten įsiskolinimais tarp bedarbių, tai tegul palūkanas riboja, tegul mažina. O čia dabar… Neigiamai vertinu, labai neigiamai, ką dabar daryt bedarbiui?”

Aldona (75 metų) sako: „Žinot, aš nelabai ten gilinausi, nelabai žinau kaip ten yra su tais greitaisiais kreditais. Žinot, mes senjorai, tiek ir tesuprantam apie tokius dalykus, tik reklamas matom. Bet jeigu jau taip nusprendė valdžia, tai gal ir gerai daro. Ką mes čia paprasti žmonės galim suprasti.”

Edvinas (21 metai) turi tokią nuomonę: „Įstatymai jau ir taip normalūs buvo, man atrodo gerai viskas su jais buvo. Tik reikėjo geriau juos įtvirtinti, kad nebūtų piktnaudžiavimų tarp greitų kreditorių. Patys pažiūrėkit, kaip tik būna koks patikrinimas, taip išrašoma dešimtys visokių baudų. Tai kas iš to, kad buvo priimti nauji įstatymai, jei vėl bus problemų prižiūrėti, kad būtų jų laikomasi? Man atrodo daug svarbiau sustiprinti pajėgas, padidinti gretas tų kas prižiūri tuos kreditorius. Kitaip aš nematau, kad kažkas gali labai pasikeist.”